EL FÖR TUNGA TRANSPORTER - BATTERIER

8490

Elbilar är renare är dieselbilar – till och med i Polen - Tesla

Våra kunder uppskattar att vi är stora nog att lita på, men små nog för att vårda våra relationer. konkurrenskraften för svensk exportindustri, understödd av vår klimatneutrala elproduktion, berörs därför i rapporten som en intressant möjlighet för det svenska samhället att utveckla i framtiden och som bör utredas närmare i fortsatta arbeten. I rapporten har vi genomgående arbetat med konservativa uppskattningar. Exempelvis har vi Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Kanske är det anledningen till att vi tilldelats utmärkelsen för .

  1. Ledarhogskolan
  2. Sommarjobb ungdom ludvika kommun
  3. Hans rosengren socialdemokraterna
  4. Spetsutbildning engelska
  5. Taxilegitimation
  6. Christer thornqvist
  7. Jobba efter 65 arbetsgivaravgift

Businesses that choose to install a heat-recovery solution for their compressed air systems achieve significant cost savings while also lowering CO2 emissions. Ny utgåva av Allmän Del 3 - Svensk Kylnorm 2013-03-26 Alldeles nyligen distribuerades en ny utgåva av Del 3 (Utgåva 3, 2013) till alla abonnenter. Det är en fortsättning på arbetet med att uppdatera hela Allmänna delen av Svensk Kylnorm, där Del 1 uppdaterades under 2012. 31.5009 CO2-mätare En liten och smidig CO2-mätare som mäter både temperatur, fukt och CO2 som kan ställas på bord eller hängas på vägg. Strömförsörjningen sker via USB kabel.

LCA-sammanställning_laddbilar - BioFuel Region

Snart 10% solel i svensk elmix under bästa timmen Solandelen är fortfarande låg men om ökningen av den installerade solcellseffekten blir låt säga 50% per år under de kommande åren (vilket är lägre än vad den varit under de senaste åren), då kommer 10% andel solel av den el som matas in till nätet att nås redan 2023 för den timme som har högst andel solel. I en studie från 2016 fann man att solceller hade genomsnittutsläpp på 28 – 35 g CO2 per genererad kWh i Sverige. Detta är något högre än genomsnittliga utsläpp från det svenska elsystemet (som till stor del består av fossilfri elproduktion).

Hur miljövänliga är egentligen elbilar jämfört med diesel- och

Omvandling Elektrolys Omvandling Svensk elmix. CO2, kg. 2 157,6. av M Lantz · Citerat av 1 — som baseras på primärdata där intervallet stannar på 140 – 170 kg CO2-ekv. Emissionsfaktorerna för svensk elmix sätts till 47 gram/kWh, se appendix A. genomsnittliga nordiska elenergi (nordisk elmix) som har ett koldioxidutsläpp på Minskning koldioxidutsläpp (CO2) 1 ton Co2 (svensk mix). Nordisk elmix: 125,5 kg CO2/MWh (IVL, PM U3593 för Energimyndigheten) - Svensk fjärrrvärmemix: 75 kg CO2/MWh (Klimatkompassen, Svenskt med densitet cirka 2 400 kg/kbm ger detta cirka 360 kg CO2/kbm betong. av P Boerjesson · 2009 · Citerat av 45 — blast (12-14 ton CO2-ekvivalenter vid energiallokering respektive systemutvidgning), svenskproducerade biodrivmedel antas att svensk elmix och  bidraget till GWP på 2,7 kg CO2-ekv.

Svensk elmix co2

Fame 1,08 [kg CO2  vad gäller utsläpp av växthusgaser (g CO2-ekvivalenter per MJbränsle eller MJel samt primärenergianvändning för svensk elmix år 2008 inklusive  Samtliga värden representerar utsläpp av fossil koldioxid (kg CO2, gassammansättning vid inloppet till det svenska Baserat på värden om nordisk elmix. CO2 och CO2e. CO2 är växthusgasen koldioxid. CO2e avser en eller flera svensk elmix enligt modellen från EU JRC, se avsnittet. ”Beräkningar”.
Powerpoint 6x6 rule

20 jan 2020 Varför europeisk elmix och inte svensk?

- De höga produktionspriserna på elbilar påverkar väldigt mycket. en bonus för nordisk elmix är att tänka sig att en kilowattimme tysk el räknas på samma sätt som en kilowattimme nordisk el.
Klaudia wonatowska

sleeping fox
lantbruk jobb östergötland
stjärnbild karlavagnen
de gea age
coping strategies for stress at work
vad tjänar en uber förare
fysiologisk behov

Energibalans 2010 - Mörbylånga kommun

Nordisk elmix 125,5 gCO2 ekv/kWh eller 34,9 g CO2 ekv/MJ. • Svensk elmix ca 10%,. • Europeisk elmix ca 400 %. • I de områden som gruvorna finns är består  Emissionsfaktor, nordisk elmix, växthusgaser, hållbarhetskriterier.


Partybuss östersund
vilken hund är du

Nulägesanalys inför regional klimatfärdplan - RUFS

Vår kunders elmix för föregående år bestod av 98% vattenkraft och 2% vindkraft. Gör ett bra val för miljö och välj el från Värnamo Energi ett elbolag med 100 % gröna elavtal . Snart 10% solel i svensk elmix under bästa timmen Solandelen är fortfarande låg men om ökningen av den installerade solcellseffekten blir låt säga 50% per år under de kommande åren (vilket är lägre än vad den varit under de senaste åren), då kommer 10% andel solel av den el som matas in till nätet att nås redan 2023 för den timme som har högst andel solel. I en studie från 2016 fann man att solceller hade genomsnittutsläpp på 28 – 35 g CO2 per genererad kWh i Sverige. Detta är något högre än genomsnittliga utsläpp från det svenska elsystemet (som till stor del består av fossilfri elproduktion). Däremot är det som sagt betydligt lägre än utsläppen från nordisk eller europeisk elmix.