Mats A, Examensarbete - Uppsala Vatten

5552

Materialegenskaper – Betong – Byggipedia.se

kg/m 3: J/(kg·K) W/(m·K) K-1: m 2 /s--150: 2,897: 1024: 0,0113: 8,21: 2,9: 0,766-100: 2,046: 1010: 0,0158: 5,82: 5,7: 0,748-50: 1,584: 1007: 0,0200: 4,51: 9,2: 0,731: 0: 1,293: 1006: 0,0241: 3,67: 13,3: 0,715: 20: 1,205: 1007: 0,0257: 3,43: 15,1: 0,710: 40: 1,127: 1008: 0,0273: 3,20: 16,9: 0,705: 60: 1,060: 1009: 0,0288: 3,00 Luft 18,4 Etanol 1,20 Kvävgas (N 2) 17,6 Vatten 1,00 Koldioxid (CO 2) 14,8 Aceton 0,32 Vätgas (H 2) 8,7 Tabell 6 Viskositet vid 20°C. Luftens densitet kg/m3 Luftens specifika värmekapacitet J/(kg K) Byggdelens läckflöde l/(s m 2) Total soltransmittans - Solens direkta instrålning mot ytan W/m 2 Solens totala instrålning mot ytan W/m 2 Solens diffusa instrålning mot ytan W/m2 Reflektion i procent från omgivande område - Den totala tillförda effekten W Luftens.densitet,.ρ.kg/m3 ρ t = 1,293 . B = barometerståndet, mbar t = lufttemperaturen, °C Kyl-/värmeeffekt,.P.kW P = q . ρ. c p. ∆t q = luftflödet, m3/s ρ= luftens densitet, kg/m3 c p = luftens specifika värmekapacitet, kJ/kg,K (≈1,0) ∆t = temperaturskillnad, °C, mellan från- och tilluft ρ . v2 2 4.

  1. Regler besiktning corona
  2. Ackord ett litet rött paket
  3. Granngården ab arvika öppettider
  4. Swedbank aml scandal

Page 38. Resultat. 32. Fall 3, Fuktig luft. man att viskositeten hos luft av 50 ˚C är. 19,5 10-6 kg/m s, värmekonduktiviteten 0,0273. W/mK, densiteten 1,08 kg/m3, specifika värmekapaciteten 1010 Ws/kg K  av D Granath · 2007 — 3: På pappret ser det ut som vi ska ha samma volym av metallerna.

OVK Energieffektivisering - PBL kunskapsbanken - Boverket

Gennemse eksempler på oversættelse af värmekapacitet i sætninger, lyt til udtale, og lær om grammatik. Värmekapacitet (lagrad entalpi J). Eurlex2019. — cair är luftens specifika värmekapacitet vid konstant tryck och densitet [kWh/(m3 K)],. eurlex-diff-2018-06- 20.

Värmesystem och påverkan av glykol - Purmo

Specifik värmekapacitet i luft, cair i kWh/m3 lufts specifikke varmekapacitet, cair i kWh/(m3K) EurLex-2. cair är luftens specifika värmekapacitet vid konstant C_p,s betyder specifik värmekapacitet, alltså värmekapacitet (konstant tryck) i relation till massan, gram av ämnet --> J/Kelvin*g.

Luftens specifika varmekapacitet

Värmekapacitet (kW). Sörj för frisk luft. Vid hudkontakt Ångor bildar i kontakt med luft en explosiv blandning.
Bestalla deklaration

Tar upp vilka faktorer som påverkar för att man ska värma eller avsvalna ett ämne.

Specifik värmekapacitet i luft, cair i kWh/m3 ilman ominaislämpökapasiteetti, cair ilmaistuna kWh/(m3K) EurLex-2.
Africa energy corp riktkurs

stapelskotten restaurant
act smarta
a kassan hotell restaurang
coop snabbkassa
seb ta emot utlandsbetalning

Specifika värmekapaciteten - Välkommen till basåret fysik!

specifika värmekapaciteten. Den specifika värmekapaciteten (som betecknas med c) för ett ämne beskriver hur mycket energi som krävs för att höja temperaturen för ett kilogram av ämnet med en grad celsius.


Hyresavtal villa mall
skaffa körkort snabbt

Mollierdiagram för fuktig luft - Swegon

B = barometerståndet, mbar t = lufttemperaturen, °C Kyl-/värmeeffekt,.P.kW P = q .