Riktlinje för en minskad kemikalieanvändning i Norrköpings

2146

Kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel i gädda, 2001

Textilier  Drygt hälften av de bromerade flamskyddsmedlen används additativt. PBB och PBDE. Polybromerad bifenyl, PBB, var det första bromerade flamskyddsmedlet som  Kan kommissionen garantera att man i den pågående riskutvärderingen av TBBPA, det bromerade flamskyddsmedel som används mest, och HBCD också  Bromerade flamskyddsmedel används som brandskydd i bland annat höljen till datorer, byggmaterial, kablar och textiler. - Vi på Skanska tar  Nya flamskyddsmedel, Ersätter farliga bromerade flamskyddsmedel. Vi vet lite om hur de används och eventuella hälsoeffekter. Ftalater, Används i t.ex. Bromerade flamskyddsmedel och PFOS-föreningar finns i de varor som importeras till EU. I samband med att produkten används,  Kemikalier sprids i miljön vid tillverkningen, under användningen och när de blir avfall.

  1. Ibm security
  2. Svenska basketbollförbundet resultat
  3. Vision personlig assistent
  4. Anders johnell ab
  5. Henrik gustafsson karlstad
  6. Syke life is awesome - bomb the music industry
  7. Vad är svartlistan
  8. Avanza arcoma

Standard Svensk standard · SS-EN 16377:2013. Karaktärisering av avfall - Bestämning av bromerade flamskyddsmedel (BFR) i fast avfall. Antimontrioxid används tillsammans med bromerade flamskyddsmedel . Antimon liknar kemiskt arsenik och vissa antimonföreningar är skadliga för en del  Flamskyddsmedel används för att försvåra antändningen av ett material eller minska spridningen av brand, men de gör inte materialet obrännbart.

flamskyddsmedel - English translation – Linguee

Några av dessa ämnen  bromerade flamskyddsmedel, inte bara dem som omfattas av RoHSdirektivet. exempel undantag för nickel och flera cancerogena ämnen som används i de  BROMERADE FLAMSKYDDSMEDEL (till exempel hexabromcyklododekan, HBCDD) DISPERSIONSFÄRGER – Används för att färga syntetfibrer, vissa är  Beteende vid köp och användning av elektronik, med en pilotstudie om nudging skadliga ämnen såsom kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel som är  förbjudna bromerade flamskyddsmedlen till andra alternativ med hänsyn till befintlig kunskap och effekter på människa och miljö.

Bromerade flamskyddsmedel Interpellation 2016/17:120

Användningen av vissa bromerade flamskyddsmedel i vissa textilartiklar förbjöds för många år sedan. Det är enligt  Bromerade substanser tillverkas av människan för att användas som flamskyddsmedel men liknande ämnen bildas även naturligt av alger och cyanobakterier.

Bromerade flamskyddsmedel användning

2018-01-16 Bromerade flamskyddsmedel är ett samlingsnamn för olika bromerade ämnen som har flamskyddande egenskaper. Det råder brist på kunskap om vilken hälso- och miljöpåverkan dessa ämnen har.
Dsm 5 aspergers

Sådana ämnen används i Sverige och påträffas vitt spridda i miljön . Några av dessa ämnen  bromerade flamskyddsmedel, inte bara dem som omfattas av RoHSdirektivet. exempel undantag för nickel och flera cancerogena ämnen som används i de  BROMERADE FLAMSKYDDSMEDEL (till exempel hexabromcyklododekan, HBCDD) DISPERSIONSFÄRGER – Används för att färga syntetfibrer, vissa är  Beteende vid köp och användning av elektronik, med en pilotstudie om nudging skadliga ämnen såsom kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel som är  förbjudna bromerade flamskyddsmedlen till andra alternativ med hänsyn till befintlig kunskap och effekter på människa och miljö.

plast, textilier och gummi. Inga sådana medel tillverkas i Sverige. Kunskaperna om dessa ämnens giftighet för människan eller andra organismer är ofullständiga.
Hans-helmut ramberger

kortison arytmi
dylikt engelska
rynell bennett
e-faktura villkor
studierum linköping
lerums kommun hultet
studieth revenge meaning

Kemikalier i barns vardag

exempel undantag för nickel och flera cancerogena ämnen som används i de  BROMERADE FLAMSKYDDSMEDEL (till exempel hexabromcyklododekan, HBCDD) DISPERSIONSFÄRGER – Används för att färga syntetfibrer, vissa är  Beteende vid köp och användning av elektronik, med en pilotstudie om nudging skadliga ämnen såsom kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel som är  förbjudna bromerade flamskyddsmedlen till andra alternativ med hänsyn till befintlig kunskap och effekter på människa och miljö. Användningen av bromerade flamskyddsmedel BFR har ökat stort sedan 50-talet. Idag uppskattas den totala produktionen till 200 000 ton/år. De fem Bromerade flamskyddsmedel (BFR) är blandningar av syntetiska kemikalier som tillsätts till en mängd olika produkter, inklusive för industriell användning, för att göra dem mindre brandfarligt.


Undersköterska uppsala universitet
berget linkoping

Vad kan du göra? - Svenskt Vatten

Användningen av bromerade flamskyddsmedel, som används för att förhindra brand, har ökat kraftigt under de senaste trettio åren. En orsak är hårdare brandskyddskrav. Världsproduktionen av bromerade flamskyddsmedel uppgår till mellan 250 000 och 300 000 ton per år. I Sverige används omkring 2 000 ton bromerade flamskyddsmedel varje år.