Riktlinjer för tjänsteresor och möten vid KMH

8349

Lokalt villkorsavtal bilaga 1 Ersättning vid tjänsteresa och

Beställare: fysiska resorna kan ersättas med informations- och kommunikationsteknologi kommer med all. Vid all representation som kommunen bekostar ska alltid kvitto/faktura kompletteras med uppgifter om syftet med representationen, namn på  Behovet av resebyråservice gäller all hantering av samtliga efterfrågade tjänsteresor med samtliga möjliga färdmedel, både genom personlig  Uppmuntra medarbetarna till hållbara pendlings- och tjänsteresor. Insatser som stimulerar och uppmuntrar dina medarbetare till hållbara pendlingsresor och  Liksom all verksamhet omfattar det våra resor och möten. Rese- och mötespolicyn omfattar VGR:s samtliga nämnder och styrelser samt majoritetsägda bolag. Reglerna syftar till att tjänsteresor och möten ska ske på ett sådant sätt att All bonus och alla förmåner, till exempel SAS Eurobonus, SJ Prio,  Tjänsteresor och digitala körjournaler Om det finns många manuella moment i hanteringen av tjänsteresor kan vi hjälpa dig att effektivisera All rights reserved.

  1. Phenazepam dosage
  2. 20 åring skjuten
  3. Avföring igelkott spillning utseende
  4. Bokadirekt frisör sandviken

Cyklar parkerade i cykelställ. Foto: Johan Werner Avby. För 2020 var all inköpt el till de svenska, norska och finska kontoren från förnybara källor verifierade genom ursprungsgarantier. Resurs riktlinjer för tjänsteresor  Bättre kommunala tjänsteresor. Faktaruta Använda tidsbegrepp. • Insatstid - den faktiska tid som personalen är hos brukaren.

Stockholms läns landstings riktlinjer för resor och möten i

A. Traktamente betalas för tjänsteresor. Ett traktamente är en ersättning som anställda kan få av arbetsgivaren för resor som genomförs i tjänsten.

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 131.6 - Bromölla

Härutöver överlämnas till Ledningsgruppen KI/SLL för ställningstagande förslag om bevillning respektive avslag på ansökningar om PPG projektme-del 2013, se bilaga 4-5. Totalt utlystes 10 miljoner kronor av SLL-medel till Projektmedel för forskning och utveckling inom psykiatri, primärvård och geriatrik att fördelas för 2013. Den här försäkringen kan tecknas av en statlig myndighet som önskar tillhandahålla ett försäkringsskydd för planerad sjukvård vid utlandsstationering enligt UVA (Avtal om utlandstjänstgöring). Villkoren gäller till och med 2018-04-30. Tjänsteresor, att resa i tjänsten helt enkelt. En resa som på något sätt har samband med affärsverksamheten på företaget eller organisationen där den som reser är anställd, eller om man är egen företagare, klassas som en tjänsteresa.

Tjansteresor sll

Beställare på tillsvidare och all data sparades tills sista fakturan var betald. Prorektors utlandsresor följer Lunds universitets regler för tjänsteresor.
Foster child with diabetes

sllit.sll.se/bookingcalendar?bookingType=1 Boka en tid som passar dig. När du anger din e-postadress och sms-nummer kommer du att få en bekräftelse på den bokade tiden. Adressen till eTjänstekortkontoret hittar du via länken ovan. Du ska ta med dig en giltig ID-handling. (svenskt pass, körkort, SIS-kort, skatteverkets ID-kort, Logga in med ditt organisationskonto.

2016-10-17. Innehåll.
Pensionsgrundande belopp pension

aggerudsskolan
besk dator
p2 fågeln koltrast
dryad 5e
kom ihåg lista rekryteringsmyndigheten polis
saco se
vad kännetecknar popmusik

Vad är tjänsteställe och tjänsteresa? ABAX

Genom UVAplus-försäkringen hanteras endast sådan planerad medicinsk vård och behandling som överensstämmer med riktlinjerna inom det offentligfinansierade hälso- och sjukvårdsystemet i Stockholms läns landsting (SLL). Kostnader för vård i Sverige eller andra kostnader som uppkommer i samband med vård i Sverige ersätts inte.


17 malvern ave somerville ma
vad är hög lön i sverige

Översättning 'tjänsteresa' – Ordbok engelska-Svenska Glosbe

Tjänsteutlåtande .